International Clinic of Rehabilitation International Clinic of Rehabilitation


Pomiretska Str. 37, 82200
Truskavets, Ukraine
+38 (03247) 65200
EnglishGermanUkrainianRussianPolishEspañolFrançaisRomanianArabian
REHABILITATION OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY (CP)
NewsClinicTreatmentFor PatientsSciencePublicationsAbout CPGuestbook
Login into system
Contacts
Links
Site Map


Kongress om Kozyavkin-metoden in Oslo

     HONcode accreditation seal.
We comply with the HONcode standard for health trust worthy information:
verify here.

Updated: 08.06.2010


Invitasjon til Kongress om Kozyavkin-metoden


En behandlingsmetode for pasienter med Cerebral Parese

Dato: Torsdag den 8. Desember. 2005-11-02, Kl. 12 00

Sted: Norlandia Karl Johan Hotell

Adresse: Karl Johans gate 33 0162 Oslo

Beliggenhet:

Parkering: Ibsen parkeringsshus. 2 min å gå fra hotellet. Følg ring 1, og kjører rett inn fra tunnelen. De som har invitasjon får de 25% rabbatt hos oss. Man kan stoppe rett utenfor hotellet for å slippe ut folk.

Pris: Kr. 200 pr. familie/pr. person.

Påmelding: Innen 1. desember til:
Tone Skajaa Rye Teglstien 32 4632
Kristiansand Mob 0047 90608013
Tlf.: 0047 38021146 Mail.: hmsallia@online.no  

Program for dagen(e):


Kl.: 09.00 - 11.30 Evaluering av barn v/ Prof Kozyavkin.

Kl.: 12.00 - 13.00 ”Translating Cereberal Palsy” Foredrag av Frank Hoover

SEPTEMBER 1, 2005 Frank Hoover, Ph.D. has been appointed by TIPOgen's board of Directors to the position of Chief Scientific Officer. Dr. Hoover is a molecular neurobiologist with over a decade of reserach experience focusing upon Central Nervous System development and disease. "The addition of Dr. Hoover's experience will strengthen our team in many areas...." said Svein Magnar Hansen, CEO of the TIPO family of companies.

Kl.: 13.15 - 14.00 Foredrag/informasjon om Kozyavkin- Metoden. v/ Dr. Volodymyr Padko og Professor Kozyavkin.

Kl.: 14.10 - 14.40 Film fra Ukraina. Laget av Tone Rye.

Kl.: 14.40 - 16.00 Spørsmål og diskusjon. Ev. samtale med Prof. Kozyavkin og Dr. padko.

Kl.: 16.15 - 20.00 Evaluering av barn.

Informasjon om Kozyavkin – metoden


Professor Kozyavkin åpnet sin første klinikk i byen Lviv i 1990. På dette tidspunktet var Ukrainas grenser stengt for turisme og besøkende utenfor Sovjetsamveldet. Kozyavkin behandlet derfor kun pasienter fra det tidligere Sovjetsamveldet på dette tidspunktet. Et TV-team klarte imidlertid to år senere å komme inn i Ukraina for å lage en reportasje om professor Kozyavkins behandlingsmetode. Som følge av denne reportasjen fikk professor Kozyavkin stor pågang fra tyske pasienter som ønsket å få behandling av ham. I 1993 åpnet derfor Kozyavkin en liten klinikk i Polen, for å kunne ta imot pasienter fra Tyskland og USA, og en tid senere bygget han sin første internasjonale klinikk i Truskavets (en liten by nær grensen til Polen).

Siden den tid har Kozyavkin behandlet 15 000 pasienter fra Europa og USA.

Behandlingen gir svært oppmuntrende resultater og de ansatte er spesialisert på behandling av CP-pasienter. De fleste oppnår betydelig redusert spastisitet og bedre funksjonsnivå. Jo tidligere man får behandling, jo bedre resultater kan man få, men behandlingen er også godt egnet for barn i alle aldre og voksne med CP.

Et vesentlig aspekt som skiller Kozyavkin- metoden fra andre habiliteringsopplegg er at under oppholdet i Ukraina, får pasienten behandling og man merker allerede etter to dager at bevegelighet i ledd og muskler blir forbedret. Andre habiliteringsmetoder er mest opptatt av å gi foreldre og støttefunksjoner veiledning i hvordan de skal trene og stimuleres i hjemmet/barnehage og skole.

Kozyavkin mener at hans behandling kan kombineres med alle typer treningmetoder, enten det er Voita, Bobath, Petø eller Doman. Det viktigste er at man trener i mellomperioden og at man øver inn nye funksjoner som følge av redusert spastisitet. Kozyavkin påstår at endringene som skjer er permanente. På klinikken jobber 15 nevrologer og ca 80 andre ansatte: sykepleiere, massører, fysioterapeuter, ortopeder med mer. Man blir svært godt ivaretatt både som pasient og pårørende. Som første pasient (min sønn) fra Norge, synes jeg det er viktig å få formidlet dette videre til andre pårørende og pasienter med CP.

Jeg har derfor invitert professor Kozyavkin til å komme til Norge for å informere pårørende og pasienter om metoden, han vil også evaluere barna og gi tilbakemelding på om behandlingen er egnet . Jeg inviterer også fagpersoner til å delta under forelesningene.

Når det gjelder dokumentasjon så er ikke denne metoden mer vitenskapelig dokumentert enn andre metoder, men den er etter hvert blitt anerkjent av fagfolk i både Tyskland, USA og UK. Metoden har blitt publisert i flere utgivelser av Cerebral Palsy Magazine, og den har blitt beskrevet i ”The Lancet” som er en engelsk medisinks journal. Kozyavkin har også fått mye spalteplass i Ukrainsk Medisinske Magasiner og han deltar på symposia over hele verden.

I Ukraina er Kozyavkin blitt utnevnt til ”Helt” på grunn av hans mangeårige engasjement for barn med cerebral parese. I tillegg har den nye regjeringen utnevnt Kozyavkin som rådgiver for helseministeren i forbindelse med oppbygging av habilteringsklinikker i Ukraina.

Med vennlig hilsen

Tone Skajaa Rye
© 2004-. International Clinic of Rehabilitation. Privacy Policy © 2004-. WebMaisternia - TYPO3 CMS implementation & professional web development