Східно-Європейська академія дитячої інвалідності


В травні 2010 року для розвитку системи навчання, підтримки наукових досліджень та впровадження нових технологій у практику допомоги дітям інвалідам була створена Східно Європейська академія дитячої інвалідності.

Академія є добровільною, недержавною, неприбутковою, некомерційною, саморегульованою організацією і об’єднує фахівців, які працюють з неповносправними дітьми в країнах Східної Європи.

Основними завданнями організації є:
  • заохочення та підтримка наукових досліджень в усіх напрямках реабілітації неповносправних дітей та поширення результатів цієї роботи;
  • забезпечення регулярного навчання та обміну інформацією стосовно всіх аспектів дитячої неповносправності шляхом організації семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок та публікацій;
  • стимулювання та впровадження результатів наукової діяльності у практику допомоги дітям інвалідам;
  • зміцнення співробітництва та взаємодії між спеціалістами, які працюють в галузі дитячої інвалідності в Європі та в інших країнах.
Академія створена за підтримки Міжнародної клініки відновного лікування, як регіональне представництво Європейської академії дитячої інвалідності (European Academy of Childhood Disability - EACD).

Запрошуємо на веб сторінку академії www.eeacd.org, де можна переглянути відео лекції на актуальні теми неврологічної реабілітації дітей.