Міжнародна клініка реабілітації Міжнародна клініка реабілітації


вул.Помірецька 37, 82200
Трускавець, Львівська обл., Україна
+38 (03247) 65200
EnglishGermanUkrainianRussianPolishEspañolFrançaisRomanianArabian
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП)
newsКлінікаЛікуванняПацієнтамНаука ПублікаціїПро ДЦПВідгуки
Вхід в систему
Contacts
Links
Site Map


Історія розвитку


     HONcode accreditation seal.
Ми дотримуємося принципів кодексу медичних сайтів (HONcode principles)
Перевірити.

Updated: 10.05.2016


Історія створення і розвитку системи реабілітації


В процесі свого виникнення та розвитку система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пройшла ряд еволюційних етапів, постійно удосконалюючись та коригуючись.

Основа системи реабілітації – методика біомеханічної корекції хребта була розроблена ще у 80-х роках. Автор системи, професор Козявкін, працюючи з пацієнтами з ураженнями нервової системи та патологією хребта, застосовував методи мануальної терапії. Багаторічний досвід роботи дозволив йому виявити, що проведення певних прийомів мобілізації хребта супроводжувалося нормалізацією м’язового тонусу.

Цей практичний досвід підштовхнув до застосування біомеханічної корекції хребта (мануальної терапії) для нормалізації м’язового тонусу у дітей з різними формами церебральних паралічів. Проте, анатомо - фізіологічні особливості дитячого хребта не дозволяли механістично перенести методики класичної мануальної терапії. Тому була створена оригінальна техніка полісегментарної біомеханічної корекції хребта, адаптованої до дитячого організму.

Вперше про ефективність нового методу реабілітації була зроблена доповідь у Лондоні та Вільнюсі на Всесоюзній науково - практичній конференції з дитячої неврології та психіатрії у Вільнюсі в 1989 році.

Нова методика реабілітації викликала інтерес медиків та науковців Радянського Союзу. В цьому ж році, комісія 8-ї клінічної лікарні м. Москви, провідної установи тодішнього Радянського Союзу, яку очолила професор Ксенія Семенова, обстеживши групу пацієнтів, підтвердила ефективність нового методу реабілітації.

В 1990 році для ширшого застосування нового методу реабілітації на Україні у м.Львові створюється сучасний лікувально – реабілітаційний центр, в якому основним методом реабілітації була СІНР. Центр приймав пацієнтів на тільки з України та Росії. Інформація про новий метод реабілітації поширилася і на сусідні країни Європи, і в 1991 році на курс реабілітації прибула перша група пацієнтів з Німеччини.

Позитивні стабільні результати лікування сприяли зростанню потоку пацієнтів. Починаючи з 1993 року, регулярно, двічі на місяць спеціальним чартерним авіарейсом з Німеччини прибуває група пацієнтів на курс реабілітації за системою СІНР.

В 1993 року постановою Кабінету Міністрів України цей метод був офіційно визнаний на Україні і рекомендований для впровадження в практику лікувально – реабілітаційних закладів. В 1996 році для розширення спектру наукових досліджень та удосконалення методу реабілітації був створений Інститут проблем медичної реабілітації.

Основним напрямком його наукових інтересів було вивчення проблем відновного лікування хворих з органічними ураженнями нервової системи та захворюваннями хребта

У своїй науково - практичній роботі працівники Інституту тісно співпрацюють з кафедрами Львівського медичного університету, Українським НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, Київською медичною академією післядипломної освіти, Німецькою академією реабілітації і розвитку, Мюнхенським дитячим центром та багатьма іншими науковими та практичними установами.

Результативність та ефективність нової технології реабілітації сприяла визнанню цього методу не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Описуючи сучасні консервативні методики лікування хворих на дитячий церебральний параліч, відомий німецький ортопед проф. Фріц Нітард в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії (1997 р.) відносить метод В.І.Козявкіна до чотирьох найефективніших методів лікування цієї складної патології в світі.

За видатні досягнення в наукових дослідженнях групі авторів, яку очолював проф. Козявкін в 1999 році була присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки.

Для поширення передового досвіду, на базі Інституту проблем медичної реабілітації, сумісно з Київською медичною академією післядипломної освіти була створена кафедра фізіотерапії, реабілітації та курортології. Починаючи з 1999 року коло 350 українських лікарів різних спеціальностей змогли ознайомитися з досвідом роботи працівників інституту та оволодіти основами системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.

Зростаючий потік хворих, постійний розвиток та вдосконалення системи нейрофізіологічної реабілітації, а також високі вимоги іноземних пацієнтів до умов перебування підштовхнули до створення нової реабілітаційної установи.

Влітку 2003 року в екологічно чистій зоні Прикарпаття, в курорті Трускавець, введена в дію Міжнародна клініка відновного лікування, яка відкриває можливості подальшого удосконалення та розвитку цього методу реабілітації.
© 2004-. Міжнародна клініка реабілітації. Політика конфіденційності © 2004-. WebMaisternia - TYPO3 CMS implementation & professional web development