Міжнародна клініка реабілітації Міжнародна клініка реабілітації


вул.Помірецька 37, 82200
Трускавець, Львівська обл., Україна
+38 (03247) 65200
EnglishGermanUkrainianRussianPolishEspañolFrançaisRomanianArabian
РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП)
newsКлінікаЛікуванняПацієнтамНаука ПублікаціїПро ДЦПВідгуки
Вхід в систему
Contacts
Links
Site Map


Дисертації


     HONcode accreditation seal.
Ми дотримуємося принципів кодексу медичних сайтів (HONcode principles)
Перевірити.

Updated: 14.07.2014


Мануальна терапія в реабілітації хворих дитячим церебральним паралічем.


Козявкін В.І.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.13 - нервові хвороби. 
Харківський інститут удосконалення лікарів. Харків, 1992 р.

     

Структурно-функціональні порушення церебральних і спінальних структур при дитячому церебральному паралічі і система реабілітації цих хворих.


Козявкін В.І.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - нервові хвороби.
Харківський інститут удосконалення лікарів. Харків, 1996 р.

Захищається 35 наукових праць і один патент, що містять дані про структурні і функціональні особливості головного мозку, спинного мозку і опорно-рухового апарата в хворих ДЦП. Показано, що в цих хворих поряд з руховими порушеннями відмічаються також різноманітні психічні і мовні порушення. Доведено, що дитячі церебральні паралічі є наслідком як прямого, так і опосередкованого ураження церебральних і спінальних, особливо цервікальних структур. Розроблено систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів з ДЦП, що дозволяє добиватися значного лікувального ефекту не тільки зі сторони рухової сфери, але і мовної, емоційної і психічної.Статика та моторика у хворих дитячим церебральним паралічем та їх динаміка в результаті лікування.


Качмар О.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - нервові хвороби. 
Харківський інститут удосконалення лікарів, Харків, 1997.

Дисертацію присвячено питанням вивчення особливостей статики та моторики у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем. Для вирішення цього завдання були створені дві оригінальні методики - методику відеоконтролю великих моторних функцій та телеметричну систему аналізу біомеханіки рухів. В роботі на якісно новому рівні продовжено вивчення основних кінематичних параметрів ходи здорових дітей, виведені статистичні границі норми для рухів в кульшовому, колінному та гомілково- ступневому суглобах при ході. Кількісно та якісно оцінено статику та моторику пацієнтів з різними формами дитячого церебрального паралічу, охарактеризовано домінуючі патологічні рухові стереотипи. Виявлені характерні зміни біомеханіки ходи у пацієнтів з різними формами церебральних паралічів, які наступають в процесі застосування інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.

Ключеві слова: дитячий церебральний параліч, біомеханіка рухів, аналіз ходи, моторний розвиток, кількісна оцінка.

Завантажити автореферат дисертації (PDF)


   

Клініко-патогенетична характеристика рухових порушень при дитячому церебральному паралічі.


Маргосюк І.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - нервові хвороби. 
Харківський інститут удосконалення лікарів, Харків, 1999.

Дисертація присвячена розробці нових діагностичних і прогностичних критеріїв оцінки стану захворювання на різних етапах розвитку ДЦП. Встановлено, що важливою патогенетичною ланкою ДЦП є порушення просторово-топографічної організації тіла людини внаслідок дисфункції м'язово-тонічного балансу опорно-рухового апарату, а також запізніла і патологічна вертикалізація організму. За допомогою МР-томографічних досліджень доведено, що клініка ДЦП може бути зумовлена порушенням будь-якої структури головного мозку, а у недоношених хворих дітей найчастішою причиною ДЦП є перивентрикулярна лейкомаляція. Основні результати роботи використовуються в практиці реабілітаційних центрів для дітей хворих на ДЦП.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, рухові порушення, просторова топографія, м'язовий тонус, перивентрикулярна лейкомаляція, реабілітація, МРТ, ЕМГ.


Функціональний стан дихальної системи у хворих на дитячий церебральний параліч та його зміни при застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації.


Лунь Г.П.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - педіатрія. 
Інститут проблем медичної реабілітації. Львів, 2001.

Дисертація присвячена вивченню соматичного стану, а саме змін дихальної системи у хворих на різні форми ДЦП і впливу на них системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР). Встановлено, що для хворих на ДЦП характерні захворювання бронхо- легеневої системи. Виділено клінічні ознаки дихальних порушень у хворих ДЦП як при допомозі клінічних, так і параклінічних методів. Патофізіологічний механізм виникнення цих змін зв'язаний з сповільненим і спотвореним розвитком кістково- м'язового скелету, деформаціями грудної клітки, хребта, м'язів, зміною їх функцій, поступленням патологічної іритації до дихального центру. Показано, що для хворих на ДЦП типовими є розлади функції дихання з розвитком прихованої або явної дихальної недостатності, ступінь якої перебуває в прямій залежності від важкості проявів ДЦП. Доведено позитивний вплив СІНР на функцію зовнішнього дихання, стан серцево - судинної системи у хворих ДЦП. При функціональних змінах дихання, що проявляються рестриктивно- обструктивними порушеннями, СІНР може бути застосована для зменшення енергетичної вартості вентиляції не тільки при ДЦП, але й при інших захворюваннях. Результати роботи використовуються в практиці реабілітаційних відділень і центрів для хворих на ДЦП.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, органи дихання, дихальні порушення, реабілітація.
Завантажити автореферат дисертації (PDF)Інформаційні технології для системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом Козявкіна


Качмар В.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю : 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. 
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та інформатизації і Національної академії наук України, Львів, 2004.

В дисертації представлено розроблену автоматизовану поліклінічну систему інформаційної підтримки та супроводу лікувально-реабілітаційних процесів для хворих з дитячим церебральним паралічем, яка включає підсистему введення інформації та статистично-аналітичну підсистему. Описано створену телеметричну систему та інформаційну технологію аналізу рухів для хворих з дитячим церебральним паралічем. Представдено розроблені інформаційні технології віртуальної реальності для реабілітації рухових порушень, а також створені реабілітаційні комп’ютерні ігри для хворих з дитячим церебральним паралічем, і апаратно-програмну реалізацію віртуальної реальності в реабілітаційних іграх.

Ключові слова: інформаційна технологія, лікувально-реабілітаційний процес, дитячий церебральний параліч, автоматизована поліклінічна система, телеметрична система, реабілітаційна комп’ютерна гра.
Завантажити автореферат дисертації (PDF)
© 2004-. Міжнародна клініка реабілітації. Політика конфіденційності © 2004-. WebMaisternia - TYPO3 CMS implementation & professional web development